Ga naar hoofdinhoud

Altijd vóóraf een duidelijke prijsopgave

7 Jaar garantie op je schadeherstel

Bel onze klantenservice: 0252 - 674 956

Privacy Policy

Privacyverklaring voor Autoschade Herstel Haarlemmermeer

Bij Autoschade Herstel Haarlemmermeer hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens en de privacy van onze klanten. We streven ernaar om uw persoonlijke informatie op een veilige en verantwoorde manier te behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en delen, en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 1. Verzamelde gegevens: We kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze diensten:
 • Naam, adres en contactgegevens
 • Voertuiggegevens, zoals merk, model en kenteken
 • Verzekeringsinformatie
 • Schadedetails en foto’s van de schade
 • Betalingsinformatie
 • Eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt
 1. Gebruik van gegevens: We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het bieden van onze diensten en het uitvoeren van autoschadeherstelwerkzaamheden
 • Het beheren van afspraken en communiceren over de voortgang van het herstelproces
 • Het afhandelen van betalingen en facturering
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het verbeteren van onze diensten en het verkrijgen van feedback
 • Het oplossen van geschillen en het handhaven van onze algemene voorwaarden
 1. Gegevensdeling: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden in de volgende gevallen:
 • Met verzekeringsmaatschappijen en experts voor de afhandeling van de schadeclaim
 • Met leveranciers en onderaannemers die betrokken zijn bij het herstelproces
 • Met overheidsinstanties en wetshandhavingsautoriteiten wanneer dit wettelijk verplicht is
 • Met andere partijen waarmee u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te delen
 1. Gegevensbeveiliging: We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal. We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden.
 2. Uw rechten: U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om:
 • Inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die we van u hebben
 • Onjuiste gegevens te laten corrigeren
 • Bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens
 • Uw gegevens te laten verwijderen
 • Uw toestemming in te trekken (indien van toepassing)
 • Een klacht in te dienen bij de relev

Heeft u vragen over uw privacy op onze website? Stuur ons een e-mail: info@ashh.nl.

Click to Hide Advanced Floating ContentSchade direct melden
1